Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129675 nr. 129

29 675 Zee- en kustvisserij

Nr. 129 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2011

Ingevolge de toezegging gedaan op 18 mei in het VAO Visserij zal ik uw vaste Kamercommissie voor EL&I het rapport betreffende de ex post evaluatie van het visserijpartnerschap met Marokko doen toekomen.

Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Europese Commissie door de onafhankelijke consultant Oceanic Development.

Zoals aangegeven in het overleg betreft het hier een vertrouwelijk (zgn. resteint) document en zal het bij het centraal informatie punt ter inzage liggen.1

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.