Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829668 nr. 44

29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing

Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2018

Op 21 december jl. tijdens het Algemeen Overleg Politie heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de het lopende aanbestedingsproces van Amber Alert en over de relatie tussen Amber Alert en Burgernet (Kamerstuk 29 628, nr. 755). Bij dezen doe ik mijn toezegging gestand.

De politie heeft geconstateerd dat de overeenkomst – lopende tot eind juli 2018 – tussen de politie en het bedrijf Netpresenter die het Amber Alert systeem beheert in strijd is met de wettelijke vereisten. Conform de aanbestedingswet dient de overeenkomst openbaar te worden aanbesteed. Het huidige systeem zal niet uit de lucht worden gehaald totdat er een alternatief is gevonden, waarbij het streven moet zijn om die functionaliteit nog verder te verbeteren.

De politie is gestart met de procedure tot de aanbesteding van een

«Voorziening alert kindvermissing». Momenteel worden verschillende opties uitgewerkt voor de aanbesteding, variërend van alles aanbesteden tot alleen de technische aspecten. Hierbij wordt dezelfde hoge kwalitatieve standaard gehanteerd als bij het huidige Amber Alert met het doel om het vermiste kind zo snel mogelijk op te sporen. Voor de politie en mij staat dat belang voorop.

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen de politie en gemeenten met het doel om burgers actief te betrekken bij de veiligheid in de eigen woon- en werkomgeving. In 2017 is gestart met de ontwikkeling (via een openbare aanbesteding) van een nieuw systeem ter vervanging van het huidige systeem aangevuld met nieuwe toepassingen zoals het faciliteren van wederkerigheid in communicatie, integratie van sociale media, meer diversiteit in communicatiekanalen, alsook het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid.

De overeenkomst tussen Amber Alert en Burgernet is dat beide systemen zich bezighouden met sociale media om te communiceren met het publiek (onder meer over een vermist persoon maar vanuit andere criteria).

Mijn ambtsvoorganger heeft een visietraject geïnitieerd over de rol van de overheid bij alerteringen in het veiligheidsdomein en voor welke alterteringen zij verantwoordelijk wil zijn. Juist ook om de komende jaren zo goed mogelijk te blijven aansluiten bij de technologische ontwikkelingen en de vraag uit de samenleving. Het bereiken van zoveel mogelijk mensen, via diverse kanalen ongeacht het middel, heeft een ieders voorkeur.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus