Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529666 nr. 11

29 666
Voorstel van wet van de leden Hamer, Dijsselbloem en Kraneveldt houdende opneming in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs van de verplichting voor scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving

nr. 11
MOTIE VAN HET LID JAN DE VRIES C.S.

Voorgesteld 16 juni 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat van scholen gevraagd wordt actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen;

overwegende, dat het van belang is dat hiertoe initiatieven van scholen en maatschappelijke organisaties worden ontwikkeld en verspreid;

overwegende, dat het deze initiatieven vaak aan middelen en mogelijkheden daarvoor ontbreekt;

verzoekt de regering het mogelijk te maken dat kansrijke initiatieven van scholen en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan actief burgerschap en sociale integratie, ook na 2005 worden ondersteund,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan de Vries

Lambrechts

Van der Vlies

Slob

Azough

Van Dam

Balemans