Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200729665 nr. 56

29 665
Evaluatie Schipholbeleid

nr. 56
MOTIE VAN HET LID TANG

Voorgesteld 5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het herstel van vertrouwen een maatschappelijk verantwoord, bevlogen Schiphol vergt;

overwegende, dat dit moet doorwerken in de complexe weging van de diverse private en publieke belangen, waaronder in ieder geval geluidshinderbeperking, milieu, veiligheid en economie;

overwegende, dat de variabele beloning van de raad van bestuur van NV Luchthaven Schiphol met een grote nadruk op het rendement op geïnvesteerd vermogen hier niet goed bij past;

van mening, dat het belonings- en benoemingsbeleid van een publieke vennootschap gericht moet zijn op publieke belangen, waarbij de uitruil tussen rendement en publieke belangen zichtbaar moet zijn;

verzoekt de regering als actief aandeelhouder gebruik te maken van haar aandeelhoudersbevoegdheden, in het bijzonder artikel 2: 135 en artikel 155a BW;

verzoekt de regering daarbij de variabele beloning voor de raad van bestuur van Schiphol NV te richten op het bevorderen van het publieke belang, zodanig dat er milieubonussen komen die nihil of negatief zijn als wettelijke grenzen voor geluidhinder, lokale luchtverontreiniging en veiligheid bereikt worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tang