Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029665 nr. 389

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 389 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN BRUINS

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat geen twijfel mag bestaan over de kwaliteit van de Search and Rescue-diensten en dat de Kamer voldoende haar rol moet kunnen uitoefenen om deze kwaliteit te kunnen borgen;

overwegende dat de afspraken over de implementatie van de aanbevelingen uit het ADSE-onderzoek een belangrijke overweging waren in het met twee jaar verlengen van de aanbesteding;

verzoekt de regering, elk halfjaar een voortgang van het verbeterprogramma van de SAR aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Bruins