Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029665 nr. 388

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 388 MOTIE VAN DE LEDE KRÖGER EN PATERNOTTE

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op dit moment reizen plaatsvinden naar diverse brandhaarden, wat een risico op verspreiding van corona met zich meebrengt;

overwegende dat Schiphol als mondiale luchtvaarthub kwetsbaar is voor verspreiding van corona uit gebieden elders;

overwegende dat het besluit om wel of niet naar een risicovolle bestemming te reizen niet aan partijen met een commercieel belang overgelaten moet worden;

verzoekt de regering de Kamer zo snel mogelijk te informeren over het kader op basis waarvan de regering komt tot reisadviezen voor gebieden met een verhoogd risico op coronaverspreiding, waarin beschreven wordt op basis van welke kenmerken besloten wordt om reizen naar bepaalde gebieden te ontraden, waarin beschreven is hoe de risico's tijdens en na de reis gemitigeerd worden en op basis van welke criteria vluchten naar bepaalde brandhaarden gestaakt worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Paternotte