Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029665 nr. 380

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 380 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 februari 2020

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft in het kader van haar kennisagenda 2020 advies gevraagd aan professor Bröring (Rijksuniversiteit Groningen) en professor Neerhof (Vrije Universiteit) inzake het anticiperend handhaven van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel Schiphol.

Hierbij bied ik u, namens de commissie, een exemplaar van dit advies aan1.

De voorzitter van de commissie, Agnes Mulder

De adjunct-griffier van de commissie, Koerselman


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl