Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829665 nr. 326

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 326 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN GIJS VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 312

Voorgesteld 22 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister heeft aangekondigd een nieuw participatieplan voor de luchtvaart te zullen presenteren;

overwegende dat bijna alle thema’s in de luchtvaart gemeentegrenzen overstijgen en dat bewonersgroepen zich continu door ontwikkelen;

van mening dat provincies door hun schaalgrootte hier een belangrijke coördinerende rol kunnen spelen;

verzoekt de regering, in het participatieplan ten behoeve van de toekomst van de luchtvaart in Nederland aandacht te besteden aan een duidelijk coördinerende rol en verantwoordelijkheid voor de provincies en uiteraard aan mogelijkheden om het publiek goed te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Gijs van Dijk