Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829665 nr. 275

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 275 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK C.S.

Voorgesteld 21 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat veiligheidsverbetering vooraf zou moeten gaan aan de groei van het vliegverkeer;

spreekt uit dat integrale veiligheid rondom het vliegverkeer van luchthaven Schiphol altijd het eerste uitgangspunt van al het beleid en beslissingen moet zijn voor alle betrokken partijen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk

Gijs van Dijk

Kröger

Van Raan

Laçin

Graus