Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829665 nr. 264

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 264 MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S.

Voorgesteld 21 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bewoners via verschillende inspraakplatformen mee kunnen praten maar niet echt gehoord worden;

constaterende dat de economische meerwaarde de afgelopen jaren boven het belang van mens, milieu en klimaat heeft gestaan;

overwegende dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur de economische meerwaarde van Schiphol betwist;

verzoekt de regering, om bij het opnieuw inrichten van overlegstructuren de inspraak van omwonenden en milieuorganisaties een prominente rol te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin

Kröger

Van Raan