29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 242 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 oktober 2017

Op 6 april 2017 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) het rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol publiek gemaakt.

Op 8 mei 2017 heb ik op verzoek van de Tweede Kamer mijn eerste reactie gestuurd over de wijze waarop ik met de aanbevelingen van de OVV wil omgaan1. Mijn reactie op de aanbevelingen zoals ik die naar de OVV heb gestuurd treft u hierbij aan2. Dit ook in antwoord op het verzoek van de Tweede Kamer hiertoe.

De reactie van de sector op de aan hen gerichte aanbevelingen treft u eveneens aan3. De sector en ik zijn reeds aan de slag met de implementatie van de aanbevelingen langs de lijnen zoals in beide brieven geschetst. Over de voortgang informeer ik de Tweede Kamer periodiek.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Kamerstuk 29 665, nr. 236

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven