Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329665 nr. 178

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 178 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 oktober 2012

Bijgaand stuur ik u ter informatie de Gebruiksprognose 2013, die door Schiphol is opgesteld 1). De Gebruiksprognose heeft tot doel inzicht te verschaffen over het verwachte gebruik van Schiphol voor het komende gebruiksjaar en de verwachte effecten die dit gebruik met zich mee brengt.

De partijen aan de Alderstafel hebben afgesproken dat vanaf 31 oktober weliswaar het overeengekomen tweejarige experiment is afgerond, maar dat het wenselijk is om in afwachting van de besluitvorming de operatie wel uit te blijven voeren volgens de regels van het experiment. De Gebruiksprognose is dan ook op basis van deze regels opgesteld.

Tevens stuur ik u de contra expertise op de Gebruiksprognose, uitgevoerd door het NLR, en het advies van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) over deze Gebruiksprognose. In de contra expertise gaat het NLR na of de berekeningen waaruit blijkt dat binnen gelijkwaardigheid wordt gebleven en de regels worden toegepast, op een juiste wijze worden uitgevoerd. Het NLR concludeert dat de geluidsmodellering ten behoeve van de Gebruiksprognose 2013 juist is uitgevoerd en dat het resultaat voldoet aan de gelijkwaardigheidcriteria.

Het advies van de CROS gaat in op de eisen van toereikende, transparante en inzichtelijke informatie over de te verwachten geluidsbelasting. De bewonersvertegenwoordigers en bestuurders in de CROS concluderen dat deze eisen zijn vervuld.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer