Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229665 nr. 171

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 171 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 februari 2012

Bijgaand stuur ik u ter informatie het monitoringsrapport van het vierde kwartaal van gebruiksjaar 2011, dat is vastgesteld aan de Alderstafel van 14 december.1 Het rappport is samengesteld op basis van gegevens van Schiphol, LVNL en KLM en van het KNMI wat betreft het weer.

Het rapport vormt een onderdeel van het experiment met het nieuwe normen- en handhavingsstelsel op de luchthaven Schiphol. Tijdens het experiment wordt elke drie maanden een monitoringsrapport opgesteld over het verloop van het experiment met de regels voor strikt preferentieel baangebruik.

Bij vergelijking van het vierde kwartaal met de eerste drie kwartalen kan onder andere worden geconstateerd dat het groot onderhoud van de Kaagbaan invloed heeft gehad op de operatie, wat terug te zien is in het gebruik van de baanpreferentietabel. Daarnaast is er veel gestart vanaf de Kaagbaan en/of de Aalsmeerbaan als gevolg van de overheersend zuidwestelijke windrichting. Ook is er een hoger percentage landend verkeer op de Polderbaan behaald voor de baancombinatie Polderbaan-Zwanenburgbaan, namelijk 47,7%. Hiermee is voor het vierde kwartaal en tevens voor het gehele zomerseizoen aan de ambitie van 45% voldaan.

Verder heeft de heer Alders laten weten dat het evaluatierapport in de afrondende fase is. Hierover wordt u dus op een later tijdstip geïnformeerd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.