29 664 Binnenvisserij

Nr. 183 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 4 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de EU de pulskorvisserij dreigt te verbieden;

overwegende dat de pulskorvisserij van grote waarde is voor de Nederlandse visserijsector;

verzoekt de regering, een pulskorvisserijverbod niet te accepteren en premier Rutte de onderhandelingen te laten voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener

Naar boven