29 664 Binnenvisserij

Nr. 182 MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S.

Voorgesteld 4 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regie over de Noordzee kan worden versterkt;

overwegende de diverse activiteiten op de Noordzee en het belang van dit gebied voor de Nederlandse visserij;

overwegende dat het kabinet met een strategische agenda voor de Noordzee komt, inclusief een uitvoeringsprogramma;

verzoekt de regering, in de strategische nota met voorstellen te komen om de regie over de Noordzee te versterken en daarbij specifiek de mogelijkheid van een Noordzeecommissaris te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Groot

Geurts

Dik-Faber

Weverling

Naar boven