Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629664 nr. 136

29 664 Binnenvisserij

Nr. 136 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN VAN GERVEN

Voorgesteld 22 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen empirisch onderzoek gedaan is naar de (bodem)ecologische gevolgen van flyshootvisserij op de Doggersbank;

constaterende dat het literatuuronderzoek van IMARES, waarop de Staatssecretaris zich mede baseert, stelt dat:

  • er op de Doggersbank soorten voorkomen zoals sponzen, zachte koralen etc. die gevoelig zijn voor flyshootvisserij;

  • er verwacht wordt dat flyshootvisserij het herstel van deze soorten en biogene structuren benadeelt;

  • er onzekerheid bestaat over de daadwerkelijke effecten;

overwegende dat van het natuurgebied Doggersbank in de Noordzee slechts 33,4% beschermd is;

verzoekt de regering, erop in te zetten om het empirisch onderzoek met de flyshootvisserij niet toe te staan in het gesloten deel van de Doggersbank en de onderzoeksopzet af te stemmen met zowel natuurorganisaties als vissers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Van Gerven