29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer

Nr. 79 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2011

In de brief van 8 december 2011 vraagt de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie mij om een afschrift van de antwoordbrief op de brief van de heer S. van 16 november 2011 met betrekking tot ontwikkeling canonkosten bij erfpacht.

Er is met de heer S. afgesproken dat hij een gesprek met materiedeskundige medewerkers van Staatsbosbeheer zal hebben. Dit gesprek is gepland in januari 2012. De schriftelijke beantwoording van de brief van de heer S. zal plaatsvinden na het gesprek met de heer S. Zodra ik die brief verzend zal ik u hier een afschrift van doen toekomen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven