29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer

Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2011

In de brief van 8 december 2011 vraagt de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om een kopie van het antwoord op de rappelbrief van de stichting Gedupeerden Particuliere Erfpacht.

Naar aanleiding van deze brief heb ik geïnformeerd bij Staatsbosbeheer naar de stand van zaken. Staatsbosbeheer heeft de brief van de stichting Gedupeerden Erfpacht inmiddels beantwoord en heeft de brief ter beschikking gesteld. Hierbij doe ik u het afschrift ervan toekomen1.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven