Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129659 nr. 73

29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer

Nr. 73 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 augustus 2011

In de brief van 29 juni 2011 verzoekt de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie mij om geen onomkeerbare stappen te nemen inzake kwesties als erfpacht en de verkoop van gronden door Staatsbosbeheer.

In de brief van 4 juli 2011 brengt de commissie hierin een nuancering aan.

Wat betreft de verkoop van gronden door Staatsbosbeheer heb ik in mijn brief van 1 juni 2011 (Tweede Kamer, 2010–2011, 29 659, nr. 69) aangegeven dat ik, zodra een bestuursakkoord is bereikt met de provincies, een grondnota aan uw Kamer zal zenden. Ik heb Staatsbosbeheer gevraagd om vooruitlopend op de grondnota en het geplande Algemeen Overleg van 8 september 2011 geen grond te verkopen.

Tevens heb ik Staatsbosbeheer verzocht wat betreft erfpacht geen onomkeerbare stappen zetten. Natuurlijk kunnen zich in individuele gevallen omstandigheden voordoen, die ertoe leiden dat er direct gehandeld moet worden. Dit zal alleen plaatsvinden op verzoek van de erfpachter zelf.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker