Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529657 nr. 4

29 657
Visitatie Landelijke Publieke Omroep

nr. 4
MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT

Voorgesteld 22 september 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat sinds de oprichting van de eerste omroepvereniging in de jaren '20 van de vorige eeuw Nederland grotendeels ontzuild is, het medialandschap is veranderd, commerciële omroepen op het toneel zijn verschenen en nieuwe telecomtechnieken zijn en worden ontwikkeld;

van mening, dat het huidige publieke omroepbestel niet meer van deze tijd is en door de veelheid van omroepverenigingen en -stichtingen niet zo adequaat en daadkrachtig kan functioneren als in deze moderne tijd mag worden verwacht;

constaterende, dat het huidige publieke omroepbestel in steeds mindere mate de Nederlandse kijker en luisteraar aan zich weet te binden;

verzoekt de regering een plan voor een nieuw publiek omroepbestel op te stellen, waarbij in ieder geval wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

– de wens van de kijker en luisteraar staat centraal

– de publieke omroep krijgt een duidelijk omschreven taak, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit, pluriformiteit, diversiteit, integriteit en efficiency

– de publieke omroep hoeft niet te concurreren met de commerciële omroepen en wordt zodanig door de overheid gefinancierd, dat zij aan de haar gestelde kwaliteitseisen ook daadwerkelijk kan voldoen

– de individuele omroepverenigingen worden beschouwd als onafhankelijke productiehuizen als zij dat zelf willen, en worden niet meer direct bekostigd door de overheid

– de organisatiestructuur van de publieke omroep wordt zo efficiënt en slank mogelijk, waardoor adequate besluitvorming en transparante verantwoording naar publiek en politiek mogelijk is,

en gaat over tot de ode van de dag.

Kraneveldt