Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529657 nr. 3

29 657
Visitatie Landelijke Publieke Omroep

nr. 3
MOTIE VAN HET LID ÖRGÜ C.S.

Voorgesteld 22 september 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering wil overgaan tot de vorming van een college van voorzitters waarin de omroepvoorzitters zitting zullen gaan nemen;

voorts constaterende, dat zo'n college zal gaan beschikken over instemmingsrecht over de netprofielen, de prestatieafspraken met de overheid en het door de publieke omroep gevoerde beleid;

overwegende, dat de voorzitters hoogstens een adviesrecht dienen te krijgen;

verzoekt de regering het college van voorzitters ten hoogste toe te rusten met het adviesrecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Örgü

Kraneveldt

Vendrik