Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529657 nr. 2

29 657
Visitatie Landelijke Publieke Omroep

nr. 2
MOTIE VAN HET LID ÖRGÜ C.S.

Voorgesteld 22 september 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de publieke omroep zich onvoldoende onderscheidt van de commerciële omroepen;

overwegende, dat reclame-inkomsten voor de publieke omroep een verkeerde prikkel vormen om voor adverteerders aantrekkelijke en dus niet-onderscheidende programma's te maken;

verzoekt de regering de voor- en de nadelen van verschillende varianten van een reclame-arm publiek bestel, waaronder een volledig reclamevrij publiek bestel, te onderzoeken en financieel door te rekenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Örgü

Kraneveldt

Vendrik