Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029544 nr. 959

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 959 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mensen die door het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt bevonden worden in een moeilijke positie op de arbeidsmarkt komen omdat zij moeten wedijveren met gezonde mensen;

verzoekt de regering, ondersteuning vanuit het UWV voor re-integratie en scholing van arbeidsongeschikten open te stellen voor alle mensen die een arbeidsongeschiktheidspercentage hebben van minder dan 35%, ook als zij in de bijstand zitten of geen uitkering hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk