Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029544 nr. 958

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 958 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inzet van een no-riskpolis potentieel de zorgen van werkgevers bij het in dienst nemen van mensen kan wegnemen;

overwegende dat het experiment met de vroege toekenning van de no-riskpolis geen inzicht geeft in de mogelijke effecten van de no-riskpolis onder de groep mensen die daar potentieel juist baat bij zou hebben en er weinig bekendheid was met het instrument;

verzoekt de regering, te verkennen hoe onderzoek naar de effectiviteit van no-riskpolissen wetenschappelijk zo kan worden opgezet dat de effectiviteit beter in beeld kan worden gebracht voor groepen die potentieel baat zouden kunnen hebben, en de Kamer daarover voor de zomer van 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Palland

Renkema

Tielen

Gijs van Dijk

Jasper van Dijk