29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 950 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 oktober 2019

Hierbij bied ik u de Staat van eerlijk werk 2019 van de Inspectie SZW aan1. Deze publicatie bouwt verder op de analyse en conclusies van de eerste Staat van eerlijk werk, gepubliceerd in april 2017.

Met de «Staat van eerlijk werk 2019» roept de Inspectie alle bij de arbeidsmarkt betrokken partijen op om gezamenlijk te bezien hoe eerlijke arbeidsvoorwaarden op een gezonde en veilige werkplek beter geborgd kunnen worden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven