Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929544 nr. 866

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 866 MOTIE VAN DE LEDEN AZARKAN EN KUZU

Voorgesteld 20 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met name voor Nederlanders met een migratieachtergrond en voor ouderen geldt dat zij discriminatie op de arbeidsmarkt ervaren;

constaterende dat de uitsluiting van mensen op de arbeidsmarkt vaak moedwillig gebeurt;

van mening dat hiertegen opgetreden moet worden;

constaterende dat het inzetten van mysteryguests goed werkt bij het controleren van bedrijven op discriminerend gedrag;

constaterende dat de mogelijkheid om vormen van anonieme controle in te zetten al behoort tot het huidige toezichtinstrumentarium van de Inspectie SZW;

constaterende dat vooralsnog de uitzendbranche zelf mysterycallonderzoeken onder haar leden laat uitvoeren door onafhankelijke partijen;

van mening dat een slager, ook een vegetarische, niet zijn eigen vlees moet keuren;

overwegende dat de inzet van mysteryguests en mysterycalls door de Inspectie SZW onafhankelijk toezicht op arbeidsmarktdiscriminatie zou bevorderen;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat de Inspectie SZW vaker een beroep doet op de inzet van mysteryguests en mysterycalls,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Kuzu