Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929544 nr. 859

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 859 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK

Voorgesteld 20 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het lastig is een goed beeld te krijgen van de effectiviteit van het beleid om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan;

overwegende dat een nieuw Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie van start gaat;

nodigt de regering uit te verkennen hoe de effectiviteit van beleid om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan, beter kan worden vastgesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk