Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929544 nr. 858

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 858 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 20 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uitzendbureaus zich schuldig maken aan arbeidsmarktdiscriminatie;

constaterende dat de Inspectie SZW onvoldoende mogelijkheden heeft om in te grijpen;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat uitzendbureaus bestraft worden indien zij zich schuldig maken aan arbeidsmarktdiscriminatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk