29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 844 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 oktober 2018

Hierbij zend ik u rapportages over twee Inspectieprogramma’s van de Inspectie SZW, te weten een meerjarige rapportage over het programma Schijnconstructies en cao-naleving en drie factsheets over projecten in het programma Misbruik van regelingen1.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven