Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829544 nr. 830

29 544 Arbeidsmarktbeleid

30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 830 HERDRUK1 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN ÖZÜTOK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 825

Voorgesteld 29 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot gedeelte van de uitzendbureaus meegaat met discriminerende verzoeken;

constaterende dat veel uitzendbureaus niet aangesloten zijn bij de uitzendkoepels;

overwegende dat deze uitzendbureaus wel via het SNA-keurmerk te bereiken zijn;

constaterende dat het SNA-keurmerk door de sector zelf wordt vormgegeven;

verzoekt de regering om, met de uitzendbranche in gesprek te gaan om het SNA-keurmerk met een actief antidiscriminatiebepaling aan te scherpen, zodat discriminatie bij alle uitzendbureaus kan worden uitgebannen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk

Özütok


X Noot
1

Correctie voorgestelde datum