Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729544 nr. 771

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 771 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 februari 2017

Per 1 januari 2015 zijn de mogelijkheden verruimd om met behoud van een WW-uitkering vrijwilligerswerk te verrichten. Ik heb uw Kamer toegezegd om de betreffende regeling te evalueren. Bijgaand treft u het betreffende evaluatie-onderzoek aan1.

Ik acht het aangewezen dat een volgend kabinet conclusies trekt op basis van dit evaluatie-onderzoek en daarbij ook de door uw Kamer aangenomen moties over dit onderwerp (Kamerstuk 17 050, nr. 510 en Kamerstuk 34 369, nr. 10) betrekt.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl