29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 770 MOTIE VAN DE LEDEN YÜCEL EN KERSTENS

Voorgesteld 22 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat goede arbeidsomstandigheden uitgangspunt zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt;

overwegende dat omstandigheden als een te hoge werkdruk, intimidatie en het negeren van gezondheidsklachten niet vallen onder goede arbeidsomstandigheden;

constaterende dat er deze maand meerdere arbeidsmisstanden zijn gemeld over grote ondernemingen in de kledingbranche;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de arbeidsomstandigheden van werknemers in de Nederlandse kledingbranche en de resultaten voor het zomerreces 2017 naar de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yücel

Kerstens

Naar boven