Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629544 nr. 738

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 738 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ULENBELT EN KERSTENS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 733

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Franse regering overweegt om de Detacheringsrichtlijn eenzijdig op te zeggen;

verzoekt de regering, de voor en nadelen te onderzoeken van het buiten werking stellen van de Detacheringsrichtlijn door Frankrijk en te onderzoeken hoe voor Nederland dezelfde effecten kunnen worden bereikt indien het Commissievoorstel het niet haalt, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over de orde van de dag.

Ulenbelt

Kerstens