29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 734 MOTIE VAN DE LEDEN ZIENGS EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er ondanks het wokakkoord en de verrichte inspanningen van werkgevers, sectororganisaties en uitvoerders IND en UWV onvoldoende aanbod is van chefs op niveau 4–6 in Nederland;

overwegende dat het onderzoek van Panteia dat de Minister heeft laten uitvoeren stelt dat er geen sprake is van arbeidsmarktverdringing door de komst van Aziatische koks;

constaterende dat de Minister heeft aangegeven om voor de periode na het wokakkoord te komen met een regeling met voorwaarden voor de toelating van Aziatische koks met inbegrip van een quotum;

overwegende dat de behoefte van de Aziatische horeca aan koks fluctueert en van mening dat een quotum voor een maximum aantal te verlenen vergunningen voor verblijf en arbeid (GVVA) dat de Minister wil instellen de sector niet moet beperken in het vinden van geschikte koks;

verzoekt de regering om, te gaan werken met een flexibel quotum dat wordt aangepast aan de daadwerkelijke behoefte van de Aziatische horeca aan koks op basis van een periodieke toetsing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ziengs

Van Weyenberg

Naar boven