Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629544 nr. 733

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 733 MOTIE VAN DE LEDEN ULENBELT EN KERSTENS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Franse regering overweegt om de Detacheringsrichtlijn eenzijdig op te zeggen;

verzoekt de regering, de mogelijkheden en gevolgen te onderzoeken van het buiten werking stellen van de Detacheringsrichtlijn door Nederland en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Kerstens