Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629544 nr. 732

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 732 MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voorkomt dat jongeren na het behalen van een diploma een stagecontract krijgen aangeboden terwijl feitelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst;

constaterende dat het kabinet op verzoek van de Kamer momenteel werkt aan een plan van aanpak tegen dergelijk stagemisbruik;

overwegende dat hoewel daarin al eerste concrete stappen worden gezet verdere uitwerking daarvan de komende maanden zijn beslag krijgt;

verzoekt de regering, bij die verdere uitwerking de voor- en nadelen van het principe dat een stage bij een opleiding hoort en na het afronden daarvan sprake dient te zijn van een arbeidsovereenkomst in kaart te brengen en die met bedoelde verdere uitwerking van het hier aan de orde zijnde plan van aanpak voor de eerstkomende begrotingsbehandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens