Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629544 nr. 731

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 731 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN ZIENGS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Convenant Aziatische Horeca op 1 oktober 2016 afloopt;

constaterende dat Panteia concludeert dat een vergelijkbare kwaliteit en kwantiteit van het aanbod van Aziatisch eten hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk is zonder de immigratie van Aziatische koks en dit daardoor niet leidt tot verdringing van Nederlandse werknemers of werkzoekenden;

overwegende dat de Minister van plan is met de sector hernieuwde afspraken te maken en daar een maximum aantal te verstrekken vergunningen voor verblijf en arbeid (GVVA) aan toe te voegen;

verzoekt de regering om:

  • zo snel mogelijk met de Aziatische horecasector afspraken te maken;

  • daarbij de duur van de te verstrekken vergunningen voor verblijf en arbeid (GVVA) te verlengen naar tenminste twee jaar;

  • bij het vaststellen van het maximum aantal te verstrekken vergunningen voor verblijf en arbeid (GVVA) rekening te houden met het feit dat nu ook Japanse chefs een dergelijke vergunning nodig hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Ziengs