29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 720 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 mei 2016

Hierbij bied ik, mede namens de Staatssecretaris, de Monitor Arbeidsmarkt van april 2016 aan1. Deze monitor wordt twee maal per jaar samengesteld (april en oktober). Deels handelt de monitor over drie thema’s die in elke monitor worden behandeld, namelijk: 1. werkgelegenheid en werkloosheid, 2. inkomenswaarborg en 3. re-integratie. In hoofdstuk 1 is een nieuw thema opgenomen dat ingaat op de kwalitatieve discrepanties op de arbeidsmarkt en vaardigheden van medewerkers, die van nut kunnen zijn om een overstap te maken naar een ander beroep, in dezelfde of in een andere sector.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven