29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 709 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 maart 2016

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij verzocht uw Kamer te informeren wanneer de evaluatie van de Regeling vrijwilligerswerk in de WW naar de Tweede Kamer wordt gezonden.

Ik heb uw Kamer toegezegd dat ik bereid ben om te evalueren of deze regeling inderdaad doet wat is beoogd. De regeling moet dan wel voldoende tijd hebben gehad om zich te kunnen bewijzen in de praktijk. Daarom heb ik in december 2015 het administratieve proces ten behoeve van de aanbesteding van de evaluatie opgestart. Hierdoor bestrijkt de evaluatieperiode minimaal een vol jaar.

De evaluatie is begin maart gestart en loopt tot begin juli. Ik zal uw Kamer spoedig daarna informeren over de resultaten.

Het UWV heeft mij bericht dat er verzoeken binnen komen om vrijwilligerswerk te mogen doen met behoud van de WW-uitkering rondom de start van de Giro d’Italia op 6 mei in Apeldoorn.

Vorig jaar zomer, bij de start van de Tour de France in Utrecht, heeft het UWV mij laten weten dat de gewijzigde regelgeving onvoldoende recht doet aan het unieke karakter van éénmalige evenementen. Het UWV heeft daarom destijds besloten, mede gezien het unieke karakter van de start van de Tour de France, om aanvragen voor dit eenmalige evenement goed te keuren. Ik heb toegezegd deze casus te zullen betrekken bij de evaluatie van Regeling vrijwilligerswerk in de WW. Dat is echter te laat voor de start van de Giro d’Italia op 6 mei. Daarom onderschrijf ik het voornemen van het UWV om ook voor dit eenmalige evenement dezelfde beleidslijn als vorig jaar bij de start van de Tour de France te volgen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven