Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629544 nr. 664

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 664 MOTIE VAN DE LEDEN ANNE MULDER EN VERMEIJ

Voorgesteld 4 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • werknemers en flexwerkers die zich willen bijscholen vaak gebruik kunnen maken van middelen uit het O&O-fonds van hun sector;

  • werknemers en flexwerkers die geen beroep kunnen doen op O&O-fondsen nu te weinig gefinancierde scholingsmogelijkheden hebben;

overwegende dat:

  • in het sociaal akkoord is afgesproken dat O&O-fondsen meer sectoroverstijgend gaan samenwerken om intersectorale scholing mogelijk te maken;

  • dit tijd kost, waardoor er vooralsnog groepen werknemers en flexwerkers zijn die geen beroep kunnen doen op scholing;

  • juist deze groepen dat nodig hebben;

verzoekt de regering, te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om scholingsvouchers beschikbaar te stellen aan werknemers en flexwerkers die van de ene naar de andere sector willen overstappen om hen zo in staat te stellen scholing te volgen om in die andere sector aan de slag te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anne Mulder

Vermeij