Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629544 nr. 657

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 657 MOTIE VAN DE LEDEN VERMEIJ EN KROL

Voorgesteld 4 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kans op langdurige werkloosheid bij oudere werknemers bijna twee keer zo groot is als gemiddeld;

constaterende dat de langdurige werkloosheid onder werknemers ouder dan 50 jaar geen conjunctureel, maar een structureel probleem is;

overwegende dat het sociaal onaanvaardbaar en economisch onverantwoord is om oudere werkzoekenden langdurig langs de zijlijn van de arbeidsmarkt te laten staan;

overwegende dat de arbeidsmarktcultuur ten opzichte van werkzoekende 50-plussers slecht is en er bij veel werkgevers veel negatieve oordelen en percepties bestaan tegenover het aannemen van werknemers die ouder zijn dan 50 jaar;

overwegende dat een extern boegbeeld tegen ouderenwerkloosheid een verbindende rol kan spelen tussen bijvoorbeeld werkzoekenden, werkgevers en overheid en ook negatieve percepties met feiten kan weerleggen, en bijvoorbeeld goede voorbeelden van kleine en grote werkgevers die 50-plussers hebben aangenomen voor het voetlicht brengt;

verzoekt de regering, spoedig over te gaan tot het zoeken en instellen van een boegbeeld, een ambassadeur ten behoeve van dit vraagstuk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij

Krol