Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529544 nr. 648

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 648 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 2 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal mensen dat een jaar of langer werkloos is, verder is toegenomen;

overwegende dat uit de CBS-cijfers van februari 2015 blijkt dat vooral 45-plussers langdurig werkloos zijn en dat zij gedurende langere tijd een WW- of bijstandsuitkering hebben;

overwegende dat het hebben van een actieplan zowel bijdraagt aan de bestrijding van de werkloosheid van 45-plussers alsook een erkenning van hun problematiek betekent;

verzoekt de regering, bij vooralsnog gelijkblijvend budget het UWV Actieplan 50PlusWerkt te verruimen naar het UWV Actieplan 45PlusWerkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein