Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529544 nr. 645

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 645 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 2 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat steeds meer mensen met een uitkering moeten werken zonder dat ze hiervoor loon ontvangen;

constaterende dat werken zonder loon leidt tot verdringing van betaald werk en veelal geen effect heeft op het vinden van een betaalde baan en daarom een zeer onwenselijke ontwikkeling is;

verzoekt de regering, af te wijzen dat mensen moeten werken zonder loon en gemeenten op te roepen te stoppen met uitkeringsgerechtigden te laten werken zonder loon,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut