29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 635 MOTIE VAN DE LEDEN SCHUT-WELKZIJN EN TANAMAL

Voorgesteld 24 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bedrijfsartsen aangeven dat snelle interventie van het grootste belang is voor spoedig herstel;

overwegende dat werkgevers aangeven dat de lange procedures en de angst voor een loonsanctie na afloop van twee jaar re-integratie hen weerhouden om mensen aan te nemen;

overwegende dat werkgevers aangeven dat de praktijk belemmert om zieke werknemers in een geschikte baan bij een andere werkgever te laten werken als dat bij hen door de ziekte van de werknemer niet langer meer kan;

overwegende dat sneller en effectiever re-integreren ziekteverzuim in het tweede ziektejaar verlaagt en loondoorbetaling in het tweede jaar verkort;

constaterende dat bij een succesvolle re-integratie via het tweede spoor de werknemer weer kan meedoen op de arbeidsmarkt;

verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de werking van het tweedespoorbeleid en de mogelijkheden om de effectiviteit van het tweede spoor te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schut-Welkzijn

Tanamal

Naar boven