Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529544 nr. 612

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 612 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN YÜCEL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 606

Voorgesteld 30 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet in buurten met hoge jeugdwerkloosheid samen met gemeenten, werkgevers en jongeren, extra inspanningen wil verrichten om jongeren met een migrantenachtergrond aan een baan te helpen;

verzoekt de regering om, hiertoe zo spoedig mogelijk concrete, buurtgerichte plannen te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Yücel