Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529544 nr. 570

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 570 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 5 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het goed is dat het kabinet het idee betreffende inspiratiedagen voor werkgevers overgenomen heeft;

constaterende dat MKB-Nederland een plan hiertoe heeft opgesteld, waarin een van de doelen is dat 1.000 werkzoekende 50-plussers via werkgevers in de gelegenheid worden gesteld hun netwerkvaardigheden en -contacten te vergroten;

constaterende dat volgens het CBS in augustus 2014 ruim 123.000 55-plussers een WW-uitkering hadden;

voorts constaterende dat het onduidelijk is welke tijdslimiet aan dit plan is gekoppeld;

verzoekt de regering, MKB-Nederland aan te sporen binnen drie maanden met een ambitieuzer plan te komen waarin ook een tijdslimiet is opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol