Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529544 nr. 569

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 569 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 5 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een derde van de 55-plussers in de WW uitstroomt naar werk, tegen circa de helft van de overige leeftijdsgroepen;

overwegende dat uitstroomcijfers pas op waarde kunnen worden geschat als scherp inzichtelijk is waar die uitstroom heen gaat;

overwegende dat uitstroom uit de WW alleen positief te noemen is als dit naar werk betreft;

verzoekt de regering, binnen drie maanden een overzicht te bieden van de uitstroomrichtingen uit de WW van de leeftijdsgroepen 55-min en 55-plus,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol