Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529544 nr. 568

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 568 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 5 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er ter bestrijding van jeugdwerkloosheid een ambassadeur is aangesteld;

overwegende dat ouderenwerkloosheid structurele aandacht behoeft, met name wat betreft het slechten van vooroordelen betreffende oudere werknemers;

overwegende dat het wegnemen van vooroordelen bij uitstek een taak is van een ambassadeur;

overwegende dat de middelen die gestoken zijn in het Actieplan 50PlusWerkt, weggegooid geld zijn als de kern van het probleem niet aangepakt wordt;

verzoekt de regering, de functie van ambassadeur ouderenwerkloosheid in het leven te roepen, desnoods als combinatiefunctie met de ambassadeur jeugdwerkloosheid of de ouderenombudsman,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol