Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529544 nr. 567

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 567 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 5 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden en verdringing van arbeid onacceptabel zijn en met kracht bestreden moeten worden;

constaterende dat verdringing bij social return vaak voorkomt en dit leidt tot nieuwe werklozen en het in stand houden van werkloosheid;

verzoekt de regering om, de lnspectie SZW extra onderzoek uit te laten voeren naar verdringing van betaald werk bij bedrijven en overheden, en de Tweede Kamer voor de zomer 2015 te informeren over de resultaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt