Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529544 nr. 566

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 566 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 5 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek van de Altijd Wat Monitor blijkt dat één op de drie werkgevers die mensen aannemen in het kader van social return, hiervoor bestaande contracten moet beëindigen en dat de Staatssecretaris van SZW dit erkent, maar geen maatregelen wil nemen;

constaterende dat dit leidt tot nieuwe werklozen en het in stand houden van werkloosheid;

verzoekt de regering, gemeenten te verplichten om een verdringingstoets in te voeren bij projecten waarbij social return van toepassing is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt